Banská Bystrica

24.6.2007 o 10.00 hod.
Služby Božie pri 15.výročí obnovenia činnosti
Evanjelického gymnázia Banská Bystrica

v evanjelickom chráme Božom na Lazovnej ulici

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Leave a Reply