Banská Bystrica

20.4.2013 o 17.00 hod.
Seniorálne stretnutie mládeže Zvolenského seniorátu
(Evanjelický spolok, Banská Bystrica, Horná 21)

ssm

Leave a Reply