Banská Bystrica

19.5.2013 o 16.00 hod.
Koncert venovaný spomienke
na Viliama Figuša-Bystrého

v Evanjelickom chráme Božom na Lazovnej ulici

vfb

Leave a Reply