Banská Bystrica

9.9.2013 o 16.00 hod.
Zasadnutie Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu
v zborovej sieni CZ ECAV na Slovensku Banská Bystrica
k voľbám seniorálneho dozorcu Zvolenského seniorátu

Leave a Reply