Banská Bystrica

9.9.2013 o 17.00 hod.
Zasadnutie Kandidačnej porady predsedníctiev cirkevných zborov
Zvolenského seniorátu

v zborovej sieni CZ ECAV na Slovensku Banská Bystrica
k voľbám seniorálneho dozorcu Zvolenského seniorátu

Leave a Reply