Banská Bystrica

16.11.2013 o 10.00 hod
Seniorálne stretnutie kantorov Zvolenského seniorátu
téma
Organová hra chorálov a liturgie
a vhodný výber chorálových predohier

Leave a Reply