Banská Bystrica

24.3.2014 o 16.00 hod.
Zasadnutie Kandidačnej porady predsedníctiev cirkevných zborov
Zvolenského seniorátu

v zborovej sieni CZ ECAV na Slovensku Banská Bystrica
k voľbám seniora Zvolenského seniorátu

Leave a Reply