Banská Bystrica

8.9.2014 o 16.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu