Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
Služby Božie na začiatku školského roka
3.9.2007 o 9.oo hod. v evanjelickom kostole

Leave a Reply