Očová

11.6.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

Potreba kresťanstva ako hodnotového princípu v európskom Slovensku

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.