Kremnica

12.2.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Piesne o trpiacom Ebed Jahve

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v chráme Božom, kde budeme pokračovať
aj úvodnou pobožnosťou.
Prednáška a rokovanie bude prebiehať na Gymnáziu Milana Rúfusa.