Banská Bystrica

29.2.2016 o 16.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva