Zvolenská Slatina

2.12.2018 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia
 Zvolenského seniorátu