Ľubietová

24.4.2016 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia
 Zvolenského seniorátu