Banská Bystrica

12.11.2016 o 9.00 hod.
Seniorálne stretnutie kantorov Zvolenského seniorátu

Témou stretnutia budú ORGANOVÉ PREDOHRY

cooman-handsfisk