Brezno

20.11.2016
Spomienkové oslavy
210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia 

Karola Kuzmányho

evanjelického kňaza, spisovateľa,
podpredsedu Matice slovenskej

k-k-plagat_4pdf-page-001