Banská Bystrica

21.2.2016 o 17.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva