Banská Bystrica

1.10.2007 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Život seniorátu a cirkevných zborov

Leave a Reply