Banská Bystrica

15.4.2017 o 15.00 hod.
Taize spevy
Stretnutie nielen pre mladých