Banská Bystrica

27.11.2017 o 17.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva