Banská Bystrica

4.2.2008 o 10.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Aktuálne záležitosti života cirkvi

Leave a Reply