Banská Bystrica

Banská Bystrica

14.6.2008 o 10.00 hod.
Inštalácia zborových farárov
Mgr. Slávky Koštialovej a Mgr. Daniela Koštiala
a úvod zborového dozorcu
Ing. Vladimíra Zemana

Banská Bystrica

One thought on “Banská Bystrica

 1. Správa o dni radosti
  Banskobystrický zbor prežíval v sobotu 14. júna 2008 mimoriadnu udalosť. Po vyše 50-ich rokoch boli inštalovaní zboroví farári a po prvý raz v histórii zboru išlo o manželský pár, ktorým boli Mgr. Slávka Koštialová a Mgr. Daniel Koštial. Do funkcie zborového dozorcu bol uvedený Ing. Vladimír Zeman. Nemohla pritom chýbať blízka rodina, osemnásť oltárnych bratov a sestier, ale ani delegácie z rodných zborov Dudiniec, Zlatého, Bardejova a zo zborov z Opinej i Kalnej nad Hronom, kde farárska dvojica účinkovala pred pozvaním do Banskej Bystrice.
  Zborových farárov inštaloval a zborového dozorcu do funkcie uviedol brat senior Mgr. Peter Ján Soták. Vo svojom príhovore zdôraznil potrebu obnovy a vyzval členov banskobystrického zboru, aby od nových farárov prijímali nové veci s porozumením. Kázňou Božieho Slova na základe biblického textu L 10, 21-24 sa zhromaždeným prihovoril brat biskup Mgr. Milan Krivda a vyslovil želanie, aby banskobystrický zbor svojím životom svietil v senioráte aj v celej cirkvi.
  Nasledovali príhovory oltárnych bratov, sestier a ďalších hostí plné povzbudenia inštalovanej farárskej dvojici a do funkcie uvedenému zborovému dozorcovi. Podnecovali k obnove činorodého života zboru s poukázaním na to, že ECAV nemôže vystačiť iba s návratmi k spomienkam a chválam našich predkov z minulých stáročí. Príznačným bolo vystúpenie niekdajšieho zborového farára ThB. Milana Hargaša, ktorého pred vyše tridsiatimi rokmi z večera do rána „odpratal“ z banskobystrickej fary vtedajší komunistický režim. Jeho slová vďaky za možnosť zdieľať radosť z inštalácie nových zborových farárov boli pre členov banskobystrického zboru veľkým zadosťučinením. Zborová slávnosť sa tak naplnila atmosférou spoločenstva, v ktorom oslovenie „brat“, „sestra“ nebolo iba púhou zdvorilosťou, ale vyjadrením úprimného vzťahu bratov a sestier vo viere. Boli to prúdy živej vody, čo zvlažovali srdcia prítomných a povzbudzovali banskobystrický evanjelický zbor do ďalšej práce.
  Srdečná vďaka hosťom za slová povzbudenia a tiež všetkým, ktorí sa pričinili o radostný priebeh slávnostného dňa. S dôverou sa spoliehame na pomoc Hospodina aj vo „všedných“ dňoch a veríme, že s dobrou vôľou nájdeme aj v nich dostatok dôvodov na pokračujúcu radosť. Chceme zabúdať na to čo je za nami a nestrácať zo zreteľa cieľ, ktorý je pred nami (F 3, 13-14).

  Ing. Ján Biba
  zborový kurátor

Leave a Reply