Banská Bystrica – Radvaň

11.1.2010 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Novoročné stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu

Leave a Reply