Banská Bystrica – Radvaň

19.6.2010 o 9.00 hod.
Seniorálna športová olympiáda
evanjelickej mládeže

sso

Leave a Reply