Banská Bystrica – Radvaň

9.1.2012 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Novoročné stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu
Príprava na volebný rok v cirkvi

Leave a Reply