Banská Bystrica – Radvaň

16.12.2013 o 10.00 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu
a
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
s biskupom ZD Mgr. Milanom Krivdom

Leave a Reply