Banská Bystrica – Radvaň

20.10.2007 o 10.00 hod.
Radvanské veršobranie
celoslovenské stretnutie básnikov – evanjelikov
v Banskej Bystrici – Radvani

21.10.2007 o 8.30 hod.
Služby Božie s umeleckým programom
v evanjelickom chráme Božom v Banskej Bystrici

Leave a Reply