Banská Bystrica – Radvaň

17.5.2008 o 10.00 hod.
Seniorálne stretnutie pokonfirmačnej mládeže
téma
Láska … a čo ďalej?

Radvaň

Leave a Reply