Banská Bystrica – Radvaň

27.9.2008 o 17.00 hod.
Seniorálne stretnutie pokonfirmačnej mládeže
téma
A čo s tým?

ssm

Leave a Reply