Banská Bystrica – Radvaň

18.10.2008 o 9.30 hod.
Radvanské veršobranie
celoslovenské stretnutie básnikov – evanjelikov
v Banskej Bystrici – Radvani

19.10.2008 o 10.00 hod.
Služby Božie s umeleckým programom
v evanjelickom chráme Božom v Banskej Bystrici

Leave a Reply