Banská Bystrica – Radvaň

6.12.2008 o 10.00 hod.
Seniorálne stretnutie pokonfirmačnej mládeže
téma
Poď – k Trónu milosti…
Večera Pánova (Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku)
Prednáška (Mgr. Martina Krivdová, predsedníčka VMV ZD)
Diskusia s hosťami
ssm

Leave a Reply