Banská Bystrica – Radvaň

2.3.2009 o 9.30 hod.
Združenie evanjelických duchovných Zvolenského seniorátu
Seniorálna pastorálna konferencia
Mgr. Natália Kacianová, PhD. – Služba sprevádzania v cirkevnom zbore

Leave a Reply