Banská Bystrica – Radvaň

21.10.2006 o 10.00 hod.
Radvanské veršobranie 2006
8. ročník stretnutia básnikov – evanjelikov

Leave a Reply