Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
Služby Božie na začiatku školského roka
4.9.2006 o 10.oo hod. v evanjelickom kostole

Leave a Reply