Bratislava – Petržalka

Inštalácia generálneho biskupa Mgr. Miloša Klátika, PhD.
Úvod generálneho dozorcu Ing. Pavla Delingu, CSc.

Sobota 28.október 2006 o 10.00 hod.

Leave a Reply