Bratislava – Petržalka

Inštalácia biskupa ZD Mgr. Milana Krivdu
Úvod dozorcu ZD Mgr. Vladimíra Daniša
Úvod novozvolených členov dištriktuálneho presbyterstva

Sobota 14.október 2006 o 10.00 hod.

Leave a Reply