Bratislava

27.6.2008 – 29.6.2008
Stretnutie kresťanov Bratislava 2008
Spojení v Kristovi – spoločne v Európe
„Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí,
v Kristovi Ježišovi ste sa stali blízkymi…”

(Ef 2,13)

Stretnutie kresťanov 2008

– viac informácií –

Leave a Reply