Brezno

15.3.2014 o 9.00 hod.
Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Brezne

Leave a Reply