Banská Bystrica

22.11.2015 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia

 Zvolenského seniorátu