Brezno

Odhalenie sochy
evanjelického kňaza, spisovateľa a politika
Martina Rázusa
Slávnostné služby Božie 6.8.2006 o 9.oo hod.

Leave a Reply