Brezno

27.9.2009 o 14.00 hod.
Seniorálne stretnutie Spoločenstva evanjelických žien
Zvolenského seniorátu

prednáška:
Anna Gabčanová – Lutherovo manželstvo

Leave a Reply