Brezno

9.11.2009 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Ondrej Garaj, predseda EA v SR:
Šance slovenského protestantizmu

Leave a Reply