Brezno

31.8.2010 o 13.30 hod.
Pohrebná rozlúčka
so zosnulým bratom farárom
Mgr. Dušanom Fabriciusom
 

Leave a Reply