Brezno

15.10.2012 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

prednáška:
Mgr. Viktor Sabo
O pokoj treba bojovať

Leave a Reply