Brezno

Spomienkové Služby Božie na Jána Chalupku
pri 135.výročí jeho úmrtia

16.júl 2006 o 9.oo hod.

Leave a Reply