Cirkevné zbory

Zvolenský seniorát patrí do Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Tvorí ho 18 cirkevných zborov, v ktorých je evidovaných 19255 evanjelikov. Siaha od Žiaru nad Hronom a Kremnice na západe po Brezno a Hriňovú na východe, a od Mýta pod Ďumbierom na severe po Dobrú Nivu na juhu.

some_text