Badín

Služby Božie:
Badín o 10.00 hod.

Počet členov cirkevného zboru:
691 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Roman Dovala, zborový farár
RNDr. Viera Kadlecová, zborová dozorkyňa

Adresa:
Krčméryho 7, Badín 97632

Kontakt:
+421 48 4182643

badin@ecav.sk
dovala.roman@gmail.com

www.ecavbadin.sk