Banská Bystrica

Služby Božie:
9.00 hod. – Banská Bystrica
11.30 hod. – Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta

1. nedeľa v mesiaci – 15.00 hod. – Senica
2. nedeľa v mesiaci – 15.00 hod. – Nemce
2. nedeľa v mesiaci – 16.15 hod. – Kynceľová
3. nedeľa v mesiaci – 15.00 hod. – DD Krivánska
4. nedeľa v mesiaci – 15.00 hod. – Podlavice
4. nedeľa v mesiaci – 16.15 hod. – Riečka, každý 2. mesiac

Počet členov cirkevného zboru:
2850 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Daniel Koštial, zborový (predsedajúci) farár
Ing. Vladimír Zeman, zborový dozorca

Mgr. Slávka Koštialová, zborová farárka
Adresa:
Lazovná 42, Banská Bystrica 97401

Kontakt:
+421 48 4155116 (Evanjelický a.v. farský úrad)
+421 48 4151053 (Daniel a Slávka Koštialovci)

b.bystrica@ecav.sk
ecavbb@ecavbb.sk
kostial@ecavbb.sk
kostialova@ecavbb.sk

www.ecav-bb.sk