Brezno

Služby Božie:
Brezno o 9.00 hod.
Brezno-penzión o 14.00 hod. (1.nedeľa v mesiaci)

Počet členov cirkevného zboru:
976 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Radim Pačmár, PhD., zborový farár
Ing. Milan Dolňan, zborový dozorca

Adresa:
Nám. M.R.Štefánika 26, Brezno 97701

Kontakt:
+421 48 6112214

brezno@ecav.sk

www.facebook.com/ECAV-Brezno-305112726492677/