Dobrá Niva

Služby Božie:
Dobrá Niva o 10.00 hod.
Breziny o 13.00 hod. (1.nedeľa v mesiaci)

Počet členov cirkevného zboru:
953 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Jarmila Balková, zborová farárka
Mgr. Zuzana Smutná

Adresa:
E.M.Šoltésovej 121/14, Dobrá Niva 96261

Kontakt:
+421 45 5382389
+421 907 789 640

dobraniva@ecav.sk
ecav@czdn.sk
www.czdn.sk